Condiții de utilizare a paginii www.viorica.md

Toate datele, textele, articolele, adnotările, imaginile, materialele foto și video ș. a. (în continuare Materiale) publicate pe pagina www.viorica.md sînt protejate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cea internațională. Toate Materialele de pe site se află sub protecția dreptului civil și a dispozițiilor referitoare la protecția dreptului de autor și de proprietate intelectuală.

Toate mărcile, logo-urile, textele, adnotările, denumirile de produse care figurează pe site-ul dat sunt proprietatea intelectuală a SA "Viorica-Cosmetic», fie că sînt sau nu mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate.

Orice utilizare neautorizată a oricăror Materiale de pe acest site va fi interpretată ca  încălcare a dreptului civil, inclusiv încălcare a dispozițiilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.

Prin faptul că utilizează acest site, Vizitatorul confirmă că e pe deplin de acord cu Condițiile de utilizare a paginii web ce aparține companiei SA «Viorica-Cosmetic» și se angajează să le respecte.

Condiții de utilizare a materialelor de pe pagina www.viorica.md

Materialele publicate pe pagina www.viorica.md pot fi folosite doar în scopuri particulare, nicidecum comerciale.

Pentru orice altă utilizare a Materialelor de pe acest site trebuie să obțineți permisiunea SA «Viorica-Cosmetic», care poate fi solicitată doar în formă scrisă.

Se permite copierea și/ sau citarea Materialelor doar cu condiția că acestea vor fi utilizate în conformitate cu dispozițiile relevante ale legii în vigoare, inclusiv prevederile legii dreptului de autor și doar făcînd referință la site-ul www.viorica.md.

Pe copiile Materialelor e necesar să fie păstrat simbolul, logo-ul, marca comercială înregistrată care se interzice să fie eliminată. Nu se permite la fel refacerea sau prelucrarea Materialelor, cu excepția reducerii textului. Reducerea textului se permite doar cu condiția că citatul nu nu denaturează contextul sau sensul Materialului utilizat. Modificarea și/ sau prelucrarea Materialelor grafice se interzice categoric.

Se interzice reproducerea Materialelor și afișarea lor în public sub formă de prezentări, distribuiri în scopuri comerciale, de publicitate, fără acordul scris al SA "Viorica-Cosmetic". Materialele nu vor fi transmise prin canale mass-media, dacă nu se solicită autorizația scrisă a SA "Viorica-Cosmetic».

____________________________________________________________________________

Mărcile comerciale

Mărcile comerciale, loggo-urile, sloganele, adnotările, denumirile de produse prezentate pe pagina www.viorica.md sînt mărci înregistrate sau neînregistrate ale companiei SA «Viorica-Cosmetic» și se află sub protecția legislației Republicii Moldova și celei internaționale cu privire la proprietatea intelectuală. La fel, drepturile pentru machete, imagini, bazele de date publicate și alte elemente de pe site, inclusiv site-ul sînt sub protecția dreptului de autor, inclusiv a creatorului de site și a bazei de date.

Nici conținutul site-ului, nici mărcile comerciale, nici alt Material, parte component a site-ului nu pot fi folosite, reproduce, plagiate, vîndute, modificate parțial sau integral, indiferent de scop, fără acordul în scris a companiei SA «Viorica-Cosmetic».

Sînt interyise categoric orice reproduceri, adaptări, traduceri, aranjamente, modificări sau alte tipuri de utilizare a Materialelor, înregistrate sau nu.

 

Regulament de confidențialitate

Regulamentul de față are drept scop informarea Vizitatorului de pe site despre politica companiei cu referință la nedivulgarea informației particulare a acestuia pe care Vizitatorul o lasă benevol pe site.

Există situaţii în care vă colectăm datele cu caracter personal, în special atunci când: vă înregistraţi pentru un serviciu; vă înregistraţi pentru un concurs; ne trimiteţi un e-mail; participaţi la un sondaj de opinie sau studiu; participaţi în discuţii pe pagini prevăzute pentru aceasta etc.

Aceste date cu caracter personal pot fi procesate în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate disponibilă pe Site-ul nostru şi pot fi utilizate în trei moduri diferite:

  • Studii statistice: colectăm şi studiem datele dvs. cu caracter personal (şi paginile pe care le vizitaţi şi reclamele pe care le-aţi accesat) pentru a vă defini profilul şi pentru a ne adapta mai bine serviciile la cerinţele dvs. Aceste studii statistice sunt strict confidenţiale;
  • Monitorizarea relaţiilor cu clienţii: în cazul în care ne trimiteţi un mesaj, datele sunt păstrate şi utilizate pentru a vă răspunde la solicitare şi pentru a asigura monitorizarea;

În conformitate cu prevederile Legii aplicabile privind protecţia datelor, aveţi dreptul de a divulga, corecta, adăuga şi elimina oricare din datele dvs. cu caracter personal. Pentru a vă exercita acest drept, trimiteţi-ne un e-mail în care solicitaţi această opţiune pe adresa de email office@viorica.md.